Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 5735 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
839309.04.2021.Da li je prihvatljiv korisnik koji ima odgovarajući pad (više od 15%) prihoda od prodaje proizvoda, ali ne i pad ukupnih prihoda obzirom da je ostvaren prihod od prodaje intelektualnog vlasništva što je knjiženo pod ostale prihode?...
839109.04.2021.U uvjetima prihvatljivosti pod točkom 1c piše: Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.759,50 kuna, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Ja imam pad primitaka od 8% t...
839009.04.2021.Ako povrat iz mjere 4 ulag.fizic.imov. Je isplaćen u 2020 g dali se on broji u prihod ili se umanjiva? Naime pad od prodaje polj.proizvoda je veći od 15% ako mi se povrat na racun 70% ulaganja u 4-vorki ne broji...
838609.04.2021.Vezano uz DOH obrazac (Obrazac P-PPI) na temelju kojeg se utvrđuje smanjenje primitaka/prihoda, a s obzirom na brojne nejasnoće i dvojbenosti propisa i dokumenata nadležnih tijela čime dolazi do neujednačenosti u postupanju, da li se potpore - primici od investicijskih mjera PRR RH kao i primici iz ...
838509.04.2021.Da li u prihod ulaze bespovratna sredstva dobivena za mlade poljoprivrednike po mjeri 6.1.1....
838306.04.2021.Poštovani, mogu li biti prihvatljivi korisnik ako sam na 01.04. imao dugovanja prema državnom proračunu, a koja bi podmirio do predavanja zahtjeva (dugovanja su oko 1000kn)....
838206.04.2021.ukoliko smo primilI mjeru u prošlom natječaju da li se kvalificiramo i ovaj put? Rijeć je o OPG-u. I zanima nas da li gledate dug u poreznoj na dan podnošenja ili možemo podnjeti zahtjev pa onda podmiriti dug. Zapravo dug nije veliki i nije puno dana...
837806.04.2021.Znači li da se po ovom natječaju iz ostvarenih prihoda za 2019. i 2020. godinu neće isključivati odobrene potpore iz investicijskih mjere ruralnog razvoja i iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina?...
837706.04.2021.Imam li pravo prijave na mjeru posto sam 24.06 2020 postala nosilac Opg?U sustavu sam pdv,primarni proizvodjac i mladi poljoprivrednik.Hvala....
837609.04.2021.Budući da je u Natječaju navedeno da su prihvatljivi korisnici MSP-ovi koji se bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU-u ili pamuka, molimo potvrdu da su prihvatljivi korisnici MPS-ovi koji prerađuju insekte te proizvode hranu za živo...
837509.04.2021.Budući da je Natječajem definirano da su prihvatljivi korisnici poljoprivrednici, definirani čl. 4., st. a, Uredbe (EU) 1307/2013, molimo potvrdu da su prihvatljivi korisnici poljoprivrednici koji se bave uzgojem insekata te njihovom preradom sa svrhom proizvodnje hrane za životinje (dio Priloga 1. ...
837409.04.2021.U točki 2.1. navodite:“ Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, obvezni su isto podnijeti do 20. travnja 2021. godine Financijskoj agenciji.“ Odnosi li se to na predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i...
837206.04.2021.U prethodnom natječaju koji je bio u 2020.godini dobio sam cca 260 000 kn kao umanjenje prihoda za period od 01.01.20. do 30.09.20.Mogu li se javiti ponovo za 4.kvartal prošle godine jer mislim da su natjecatelji u ovom natječaju u povoljnijem položaju nego mi koji smo se natjecali u prethodnom natj...
837106.04.2021.AKO SAM VEĆ DOBILA ISPLATU PO OVOJ MJERI KAO POLJOPRIVREDNIK U NATJEČAJU OD LISTOPADA U MEĐUVREMENU MI JE OBRT PREŠO U MSP (ZAPOSLENI DJELATNIK) DALI SE MOGU PRIJAVITI KAO MSP U OVOM NATJEČAJU?...
837006.04.2021.U prihvatljim korisnicima Mjere21 stoji da se prijaviti mogu MSP koji su registrirani u odgovarajuće upisnike ministarsva poljoprivrede i zdravlja sa 31.12.2019. tvrtka mi posjeduje upis u ministarstvu poljoprivrede od 2019 međutim nemam upis u ministarstvu zdravlja.prostor koji koristim za proizv...
836802.04.2021.Na koji natječaj za mjeru 21 je korisnik prihvatljiv obzirom da se bavi proizvodnjom i prodajom vina te posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva kojim se odobrava upis objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata za poslovanje s hranom?...
836706.04.2021.Je li obrt koji je preuzeo poslovanje od postojećeg OPG-a prihvatljiv korisnik na mjeri 21? Poslovanje je preuzeto u lipnju 2019. uz zadržavanje MIBPG-a i cjelokupnog poslovanja. OPG je bio tada registriran u Upisniku poljoprivrednika preko godinu dana.Obrt je od lipnja 2019. upisan i u Registar por...
836602.04.2021.Jesu li prihvatljivi korisnici koji se bave plasiranjem voća na tržište, upisani u upisnik trgovaca voćem i povrćem?...
836402.04.2021.Prijavitelj je vinogradar i vinar, koji ostvaruje prihode od prodaje vina proizvedenog od vlastitog grožđa. U uvjetima prihvatljivosti je navedeno da se prihodi obveznika predaje GFI računaju iz RDG stavke I. Poslovni prihodi, zbroj prihoda od prodaje pod AOP 126 i 127. Međutim, korisniku se sav pri...
836302.04.2021.Za koje se sve točno potpore umanjuju prihodi i primici? Za sve potpore koje sjedaju na račun poljoprivrednika od strane Agencije ili samo za određene kategorije izravnih potpora koje Agencija dodjeljuje?...

 
Pitanje
Odgovor