Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 5404 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
787731.08.2020.Je li kroz LAG natječaj za tip operacije 7.4.1. prihvatljivo ulaganje u građenje i opremanje pozornice koja bi se nalazila na javnoj zelenoj površini (parku)? Ista bi bila dostupna za stanovništvo tijekom cijele godine, a na njoj bi se održavala i razna događanja u organizaciji same JLS....
787631.08.2020.Da li je prihvatljivo ulaganje u opremanje već postojeće Mrtvačnice, te hortikulturno uređenje okoliša groblja i mrtvačnice?...
786926.08.2020.Da li je dozvoljena nabava električnog viličara i trake za prijenos krumpira iz transportnog vozila do skladišta?...
785126.08.2020.Poštovani, dali je osiguranje pčelinjih društva prihvatljivo? Ako da dali je prihvatljiva evidencija pčelinjih zajednica od Hrvatskog pčelaraskog saveza ili Hrvatske poljoprivredne agencije?...
784906.08.2020.Je li ulaganje u skladišne kapacitete za batat prihvatljiv trošak u ovom Natječaju?...
784618.08.2020.Poštovanje Da li mjera 4.1.1. omogučava potporu za izgradnju spremišta za poljoprivredne strojeve...
784106.08.2020.Da li je prihvatljivo ulaganje u skladišne kapacitete i za batat ?...
783021.07.2020.Da li je moguća sadnja živice drugačije od navedenog u Prilogu 7 koji nije odgovarajući nekim vrstama navedenim na popisu biljaka? Ako bi se trešnja ili bukva sadila kao 6 kom na dužni metar te biljke bi nakon 10 godina bile debljine maks 5 cm što nikako nije za njih odgovarajuće. Isto vrijedi i za ...
782717.07.2020.Poštovani, ljubazno Vas molimo odgovor na sljedeće pitanje: Je li prihvatljiv prijavitelj koji trenutno u provedbi ima projekt iz tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture? Unaprijed se zahvaljujem. Lijep pozdrav, Ivana Cujzek ...
782523.07.2020.Trebaju li ne obveznici javne nabave prikupljati ponude za ulaganja preko Portala Ponuda APPRRR?...
782417.07.2020.Kod uklanjanja invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, je li uvjet da zemljište nakon provedene aktivnosti u ARKOD-u bude evidentirano pod nekom određenom vrstom uporabe ili može biti bilo koja vrsta, konkretno oranica?...
782317.07.2020.Kod izgradnje novih nastambi za stoku najviša prihvatljiva površina po grlu stoke, konkretno za krave iznosi 7,44 m2. Jel se u sustavu krava - tele za izračun uzima samo krava ili krava i tele? Ako se uzima u obzir i tele, jel se ono računa kao 1 grlo? Molim točan odgovor, jer su u dosadašnjim pitan...
782117.07.2020.Pošto smo već korisnici potpore 10.1.10. da li smo odmah eliminirani iz ovoga natječaja? Po kriterijima gledano nemamo mogućnost apliciranja, ali prema prilogu 3 točka 2 gradnja novih suhozida nije zabranjena. Konkretno imam mogućnost izgradnje novih suhozida na dvije lokacije koje su u arcodu već...
782023.07.2020.U slučaju neobveznika javne nabave, da li je dovoljno prikupiti jednu ponudu po jednom prihvatljivom ulaganju?...
781917.07.2020.Korisnik je nakon objave natječaja na e savjetovanju kupio još 5 krava. Da li se te novokupljene krave mogu uzeti u obzir prilikom izračuna prihvatljive površine za izgradnju nastambe?...
781223.07.2020.Sukladno obavljenom popisu dokumentacije za Podnošenje Zahtjeva za potporu molimo Vas odgovor je li je prihvatljivo uzimanje u zakup parcela zbog izgradnje građevine i ograđivanja električnim pastirom bilo po principu ugovora po posjedovnom listu na 10 godina, a ne po gruntovnom. Radi situacije na k...
781023.07.2020.U slučaju da Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu ne bude donesen na vrijeme (do 30.10.), da li ga je moguće dostaviti naknadno putem dopune?...
780921.07.2020.Mogu li se kroz period provedbe projekta, na objektima kupljenim (zakupljenim) iz sredstava natječaja uz vlastite poljoprivredne proizvode (uključivo i proizvode od partnera) naći i proizvodi (voće, povrće, meso itd.) od osoba koji nisu članovi operativne skupine?...
780731.08.2020.Da li je u mjeri 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" na LAG natječaj prihvatljiva kupnja plinskog topa za rastjerivanje divljači i rotirajući tronožac u vrijednosti od 2.000 kn? Naime, gospodstvo se bavi uzgojem goveda i ovaca i navodi sljedeće: "Radi zaštite stada od napada divljih životinj...
780617.07.2020.Vezano uz odgovor ID 7773, - "za dodjelu potpore u maksimalnu površinu od 7,44 m2 nastambe po mliječnoj kravi uključena su i telad". Molim vas dodatno pojašnjenje - znači li to da je za 1 kravu i 1 tele površina ukupno 7,44 m2 ili je 2 x 7,44m2, odnosno, 14,88 m2 za jednu kravu i jedno tele? Ist...

 
Pitanje
Odgovor