Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 7379 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
1068925.11.2022.Poštovane/i, da li su u natječaju za ulaganja u navodnjavanje (operacija 4.1.1.) prihvatljivi korisnici otac i sin - svaki sa svojim OPG-om odnosno obrtom? Uz napomenu da otac i sin ne žive na istoj adresi i u istom domaćinstvu. Puno hvala na vašem odgovoru ...
1068825.11.2022.Što se smatra cjelovitim sustavom navodnjavanja kada se radi o sustavu navodnjavanja kap po kap? Poljoprivrednik planira postaviti sustav navodnjavanja kap po kap na 3,5 ha koji će se spojiti na već postojeći sustav navodnjavanja. Smatra li se navedena aktivnost cjelovitim sustavom navodnjavanja kap...
1068721.11.2022.Poštovani, da li je prihvatljivo ulaganje u anti-frost sustav koji po zimi služi sa spriječavanje smrzavanja voćke a po ljeti služi za hlađenje voćaka?...
1068616.11.2022.Ako prijavitelj ima sjedište u JLS koji pripada području sa značajnim prirodnim ograničenjima, a zemljište na kojem planira ulaganje je u drugoj JLS koja ne pripada područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, može li ostvariti bodove temeljem točke 10. Priloga 2 (na osnovi...
1068425.11.2022.Molim Vas info, da li se opg koji je samo u paušalnom porezu može prijaviti na ovaj natječaj?...
1068325.11.2022.Je li prihvatljivo ulaganje u navodnjavanje na česticama koje u trenutku objave natječaja nisu bile u vlasništvu korisnika niti evidentirane pod njegovim MIBPG-om?...
1067625.11.2022.Poštovani, je li prihvatljiv korisnik kojem je 2021. godine Agencija izdala Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu u okviru TOP 5.2.1 u kojoj navodi da se temeljem članka 11. stavak 1. točka a) Pravilnika korisnik isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sl...
1067425.11.2022.Poštovani, uz ulaganje u potpuni i novi sustav navodnjavanja kišenjem na jednoj lokaciji, je li prihvatljivo ulaganje na drugoj lokaciji u solarne baterije koje pokreću već postojeći sustav za crpljenje i dovod vode do sustava/površine za navodnjavanje? Navedeno bi prikazali pod troškom 3.4. Priloga...
1067325.11.2022.Poštovani, uz ulaganje u potpuni i novi sustav navodnjavanja kišenjem na jednoj lokaciji, je li prihvatljivo ulaganje u modernizaciju/rekonstrukciju dijela sustava postojećeg navodnjavanja na drugoj lokaciji?...
1067221.11.2022.Poštovani, je li potpuni i novi antifrost sustav po principu kišenja prihvatljivo ulaganje kao trošak 2.1. i/ili 2.2. prema Prilogu 3 natječaja?...
1067016.11.2022.Prijavitelj projektom želi ulagati u kupnju tifona kojima bi povećao postojeće navodnjavane površine (javno navodnjavanje). Na planiranim novim površinama već postoje sustavi za crpljenje i dovod vode. Prema navedenom, ostvaruje li korisnik bodove iz Kriterija 2, točka 2.2. ako nema potrebu za kupnj...
1066825.11.2022.Što sačinjava cjeloviti sustav navodnjavanja za „sustava navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija)? U prilogu 3 su propisane samo značajke cjelovitog sustava navodnjavanja za nepokretni sustavi navodnjavanja kišenjem, polupokretni sustavi navodnjavanja ...
1066716.11.2022.Molimo pojašnjenje članka 7., točke 4 Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: 2. Može li se proizvođačem smatrati i dobavljač opreme za navod...
1066616.11.2022.Molimo pojašnjenje članka 7., točke 4 Pravilnika o provedbi mjere 4 (...): 1. Molimo pojašnjenje kako bi proizvođač sustava navodnjavanja trebao moći izdati takvu potvrdu ako nije upoznat s tehničkim značajkama postojećeg sustava navodnjavanja, ni trenutnom potrošnjom vode, niti je upoznat s tehnič...
1066516.11.2022.Molimo pojašnjenje članka 7., točke 4 Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Na koji način i kojom metodologijom se dokazuje da novi sustav na...
1066411.11.2022.Molimo potvrdu da se Potvrda o završenom programu osposobljavanja za „Voćarstvo“ izdana od strane Ministarstva poljoprivrede u sklopu Operacije 1.1.3. smatra odgovarajućim dokazom završenog tečaja stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja poljoprivrede, sektora biljne proizvodnje....
1066315.11.2022.Treba li u ponudi ponuditelj navesti da je roba nova i neupotrebljavana odnosno da nije rabljena? Ako da, molimo za dostavu točnog izričaja koji ponuditelji trebaju navesti u svojim ponudama....
1066216.11.2022.Je li prihvatljiva kupnja traktorske pumpe? Je li prihvatljivo postavljanje automatizacije na sustav navodnjavanja koji Korisnik već posjeduje i koji neće biti predmetom ovog natječaja, obzirom da na novi sustav koji se financira putem ovog natječaja nije moguće postavljanje automatizacije?...
1066114.11.2022.Pitanje vezano za Prilog 4. - točku 10. Zahtjev za ishođenje Potvrde o prethodnom odobrenju projekta izdane od nadležne Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, s prijemnim štambiljem Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Vrijedi li povratnica (pri slanju poštom) kao vjerodostajan dokumen...
1066009.11.2022.U Prilogu 1 Natječaja navedeno je kako promjene uvjeta za ostvarivanje bodova prema kriterijima odabira nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja nisu prihvatljive. Potencijalni prijavitelj bi ulagao u sustav navodnjavanja na česticama koje nisu bile u njegovom vlasništvu u trenutku...

 
Pitanje
Odgovor