Vaše ime i prezime
Vaša adresa e-pošte
Pitanja koja se odnose na aktualne natječaje postavite odabirom na odgovarajući natječaj. Ostale opće informacije oko mogućnosti financiranja putem PRR potražite na našim stranicama ruralnirazvoj.hr.
Vaše pitanje