Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 7327 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
1061304.08.2022.Poštovani, planiramo adaptaciju postojećeg, legaliziranog gospodarskog objekta za potrebe mini klaonice. Imamo registriran obrt za preradu mesa i mesa peradi koji uspješno posluje više godina. Objekt, predmet adaptacije, se nalazi na čestici pored objekta koji koristi obrt za preradu mesa. Vlasnica ...
1061204.08.2022.Poštovani,Nakon prolaska i potpisanog ugovora za izgradnju objekta iz mjere 5.2.1 obnova poljoprivrednog potencijala, čija se namjena vodi kao sladište. Moje je pitanje mogu li se javiti na mjeru 4.2.1 povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i na taj način sufinanci opremu i strojev...
1061004.08.2022.Poštovani, može li se klaonica koja je financirana putem EU sredstava koristiti za klanje uslužno, odnosno drugim OPG-ovima uz naplatu klanja ?...
1060604.08.2022.Je li štavljena koža proizvod koji se nalazi u Prilogu I Ugovora i je li prihvatljivo ulaganje u rekonstrukciju i opremanje klaonice uzimajući u obzir da je predmet prerade životinjska koža, a izlazni proizvod štavljena koža? ...
1060304.08.2022.da li je prihvatljiva prijava klaonice za divljač koja nije iz uzgoja, već iz otvorenog lovišta, na način da se divljač ulovi u lovištu pa dopremi u objekt klaonice u kojem se skida koža i obavljaju sve druge radnje, te se nakon toga meso skladišti u komore za zamrzavanje u objektu klaonice ?...
1059922.07.2022.Korisnik ima odobren poslovni plan u srpnju 2021. godine u kojem su aktivnosti planirane kroz 4 poslovne godine, mora li isti raditi izmjenu poslovnog plana, odnosno izrađivati novi s obzirom da je prošao rok od tri mjeseca prije završetka poslovne godine za prijavu izmjene prve poslovne godine?...
1058715.07.2022.Treba li korisnik koji ima odobren poslovni plan prošle godine, ali se nije prijavio na IV. Natječaj, dostaviti izmijenjeni ili novi poslovni plan Povjerenstvu za odobravanje poslovnih planova s obzirom da prva poslovna godina prema Natječaju započinje danom/mjesecom/godinom slanja na odobrenje Posl...
1058515.07.2022.Je li prihvatljivo ishođenje licence za izvođenje radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije nakon objave nacrta natječaja? Navedeni uvjet iz točke 4. Priloga I svi korisnici obrti i pravne osobe moraju ispuniti čak i u slučaju da ulažu u strojeve (za potrebe ra...
1058305.07.2022.Poštovani, jesu li prihvatljivi u izgradnji primarne šumske ceste troškovi radova stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade. Radovi uključuju ugradnju sipine (plemenite sitneži) u tri...
1057905.07.2022.Poštovani, u tablici kriterija odabira stoji da energetska učinkovitost ulaganja stavka 5.1. ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju energetski učinkovitih objekata stavka nosi 10 bodova. Da li je pod tom stavkom prihvatljiva izgradnja fotonaponske elektranete, elektrane za proizvodnju tople vode...
1057815.07.2022.Pravni oblik prijavitelja je zadruga te je ista upisana u trgovački registar. Da li je poljoprivredna zadruga prihvatljiv prijavitelj?...
1057705.07.2022.Poštovani, Imamo korisnika (šumoposjednika) koji planira nabavku korpe za orezivanje grana i uređivanje krošanja, koja se montira na stroj (vozilo), pa vas molimo za pojašnjenje spada li navedeni trošak pod točku 5.9. iz Liste prihvatljivih troškova gdje je navedeno da je prihvatljivo ulaganje u S...
1057605.07.2022.Da li je prihvatljiva izgradnja objekta - građevine poslovne namjene za garažiranje i održavanje voznog parka šumskih teretnih vozila koje korisnik ima u svom vlasništvu i kojima se koristi u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Korisnik posjeduje licencu....
1057505.07.2022.Da li je moguće kroz ovaj poziv ulaganje u sadnju dozrelih šumskih mladica (2m<) uz rubne dijelove cesta (traktorski putovi u vlasništvu JLS-a) koja se nalaze na poljoprivrednim zemljištima i između njih, kako bi se očuvala flora i fauna na tom području (staništa za ptice, prirodne oprašivače(pčele,...
1057405.07.2022.Je li prihvatljivo ulaganje u nabavu kamionske poluprikolice za transport šumskih strojeva i vozila. Naime, u listi prihvatljivih troškova, pod točkom 4.2., navode se samo kamionske prikolice za transport šumskih strojeva i vozila, dok su pod točkom 4.1. prihvatljive šumske prikolice i poluprikolice...
1057305.07.2022.Je li u okviru natječaja moguća nabava dizelskog generatora (agregata) za proizvodnju električne energije, odnosno je li isti prihvatljiv trošak?...
1057005.07.2022.Poštovani, potencijalni prijavitelj obrađuje ukupno oko 10 ha vlastite šume, ali u Upisniku privatnih šumskih posjednika ima upisano 1 ha. Smatra li se da koristi 1 ha ili 10 ha šume? Navedeno me zanima iz razloga što potencijalni prijavitelj nije licencirani izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvat...
1056905.07.2022.Da li JLS mora biti šumoposjednik da bi bila prihvatljivi prijavitelj na ovu mjeru ili je dovoljno da na svome području obuhvaća šumu koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma....
1056827.06.2022.Može li glavni projekt izraditi i ovjeriti ovlašteni inženjer šumarstva sukladno članku 48. Zakona o šumama ? Lp...
1056705.07.2022.Je li moguća nabava električne vage koja se montira na vrat grajfera, odnosno je li ista prihvatljiva kao trošak? Vaga bi se koristila za vaganje trupaca, kako bi se optimizirala i precizirala utovarna težina....

 
Pitanje
Odgovor