Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 7591 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
1102802.05.2023.Korisnik bi postavio nadstrešnicu na poljoprivredno zemljište (česticu) koje dodiruje katastarski čestice pašnjaka na kojima se odvija ispaša. Između te čestice i pašnjaka je potok, no stoka može prelaziti preko potoka do pašnjaka. Da li je ulaganje u nastambu prihvatljivo na navedenoj čestici uz za...
1102628.04.2023.Znači li kriterij odabira 3.Poljoprivredno okolišne mjere to da se bodovi po predmetnom kriteriju dodijeljuju samo onim Korisnicima koji su već bili korisnici sredstava PRR-a po mjeri 10 ili 11?...
1102528.04.2023.Potencijalni korisnik planira ulaganje u kupnju električnog pastira sa pripadajućom opremom. Korisnik trenutno posjeduje stupove za postavljanje ograde. Da li korisnik unutar projektne prijave može kao aktivnost navesti samo kupnju žičane ograde i samog električnog pastira (bez stupova koje već pos...
1102328.04.2023.Poštovani, u kriterijima odabira (Prilog 3.) određeni bodovi dodjeljuju se korisnicima sukladno području ulaganja (Kriterij 1.) Područje s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima. Sukladno kojem pravilniku se određuje pripadnost područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim poseb...
1102228.04.2023.Korisnik bi gradio nastambu za sklanjanje stoke koju posjeduje: krave, ovce, koze. Gradio bi jednu nadstrešnicu gdje bi po potrebi sklanjao stoku, i to, nekada krave, nekada ovce, nekada koze. Površina nadstrešnice bi se računala po uvjetima prihvatljive površine po grlu stoke za krave. Da li je pri...
1102128.04.2023.Poštovani, Koja je prihvatljiva površina ili koje je prihvatljivo ulaganje za postavljanje pastira ako se koristi kao tor/obor? ...
1102028.04.2023.Poštovani, Koja je prihvatljiva površina ili koje je prihvatljivo ulaganje za postavljanje pastira ako se ograđuje za ispašu!...
1101928.04.2023.Poštovani, Koja je prihvatljiva površina ili koje je prihvatljivo ulaganje za postavljanje pastira?...
1101728.04.2023.Korisnik bi gradio nastambu za sklanjanje stoke koju posjeduje: krave, ovce, koze. Gradio bi jednu nadstrešnicu gdje bi po potrebi sklanjao stoku, i to, nekada krave, nekada ovce, nekada koze. Površina nadstrešnice bi se računala po uvjetima prihvatljive površine po grlu stoke za krave. Da li je pri...
1101526.04.2023.Površina nastambe se određuje na temelju broja stoke u trenutku objave na e-Savjetovanju (23.12.2022.) ili u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu?...
1101226.04.2023.Jeli prihvatljivo ulaganje u nastambe za stoku sa instalacijama (struja i/ili voda)?...
1100725.04.2023.Poštovani, Sto se smatra pod čelicno-betonskom nastambom? Hvala na odgovoru...
1100525.04.2023.Poštovani, 1. U slučaju ulaganja u izgradnju nove nastambe za stoku - može li se graditi nastamba velika samo za trenutni broj grla koje poljoprivrednik posjeduje ili se može i veća, jer poljoprivrednik planira do kraja godine širiti stado? 2. Mogu li se prijaviti na istoj ograđenoj parceli d...
1100425.04.2023.Poštovani, Na farmi imam 2 krave, 1 bika, 2 juni ce i 4 teleta. Koliko m2 mogu izgraditi (nova nastamba) za navedeni broj zivotinja? Hvala na odgovoru...
1100325.04.2023.Poštovani, Nisam obveznik javne nabave, zanima me u slucaju ulaganja u izgradnju nastambe za životinje je li potrebno provesti postupak preko Portala ponuda? Hvala na odgovoru ...
1100125.04.2023.pozdrav, zanima me kako da znam mogu li se javiti na ovaj natječaj jer živim u okolici Slatine, općina Čađavica. Mi imamo problem s čagljevima ali ne znam da li je to javno priznato, moram li imati razdužene životinje pod pojmom nestalo/krađa ...ili se to odnosi samo na vukove, medvjede isl. Želimo ...
1100017.04.2023.Da li će u 2023. godini biti mjera za ruralni razvoj u kojoj će prihvatljivi troškovi biti kupovina zemljišta?...
1099725.04.2023.Poštovani, ako imam npr. deset ovaca da li natječajem mogu dobiti potporu za: rekonstrukciju skloništa od 30m2 bez krova u najvišem iznosu potpore od 75% iznosa novog skloništa površine 16.5m2 (10 ovaca x 1.65m2) i izgradnju drugog novog skloništa od najviše 16.5m2 na drugom pašnjaku?...
1099625.04.2023.Kako ostvariti pravo na nadstrrešnicu za sve ovce na gospodarstvu ako se 100 ovaca vodi na mom IKGu a 40 na suprugin IKG?...
1097224.02.2023.Na istoj kč imam dva legalna objekta, oba koeficijenta oštećenja 0,9, oba po vrsti -objekt za skladištenje polj. proizvoda, jedan 36m2, a jedan 68,5m2.Oba su za rušiti i pitanje je da li smijem zbrojiti njihove površine i napraviti 1 objekt od 104,5m2 na istoj kč po Pravilniku o jednostavnim građevi...

 
Pitanje
Odgovor